Boles Peludes

Per fer aquest treball vaig partir d'un model ja
creat, en el qual li vaig aportar diversos sistemes
de partĂ­cules per crear diferents estils.
AixĂ­ com totes les textures, per donar-li a cadascun
un estil propi.