Cabreta

En aquesta cabreta només vaig fer les partícules i
el color d'aquestes, dividint-les en cinc sistemes
diferents:
En un primer lloc la base del cos, que té un sistema
que intentar simular la llana.
Una base per les potes, que els hi dóna un volum llis
i fi.
La cua i els bigotis del costat, que són els pèls
més llargs de l'animal.
El morro i el bigoti principal, que són els més fins.
I finalment, els pèls curts que recobreixen la cara,
tot i que són més llargs a les banyes.