Dracs

Aquest treball el vaig portar a terme amb Mudbox,
tot i que posteriorment el vaig importar a Blender
per fer-li el render.
En ell ens trobem dos dracs estil cartoon, que
intenten ser oposats, ja que un simbolitza la
feminitat i l'aigua, i l'altre la masculinitat i el
foc. Cadascún d'ells té uns símbols característics
que es van repetin en diferents formats en tota
l'estructura.
Entre ells trobem un cor que desde cada cara
simbolitza un dels dracs i estan units a la part
de d'alt amb dues figures humanes abstractes que
s'uneixen formant un cor.