Illa Lowpolly

En aquest projecte LowPolly vaig decidir fer una
illa vaca, la qual conté bolets enlloc d'arbres i un
petit llac, així com vaques en petit i dos
personatges.L'atractiu principal però és la casa, que
està a la part frontal d'aquesta.
Per pintar-la vaig utilitzar materials bàsics de
Blender.