Layout

Durant aquest projecte vam portar a terme un layout
de dues càmeres de la pel·lícula "Star Wars", en la
qual la nau aterra i Darth Vader s'aproxima a ella.
En la primera escena el pla és més general i la
següent és veu el personatge en un primer pla
caminant directament.
Tot el modelat estil lowpolly va ser fet
personalment, per tenir una base en la qual animar.
Tot va ser realitzat amb 3ds Max.