Materials

Per fer aquest treball vaig partir d'una malla base
a la qual li vaig afegir un material, que previament
amb un altre programa ( Awesome Bump ), vaig fer els
diferents mapes de textures per importar-los a Blender.
Partint de tres imatges: una sopa de lletres, mongetes i maons.