Personatge

Aquest va ser un dels primers projectes de
photoshop, en el qual vam haver de fusionar una
persona amb un seguit de fotografies per donar-li
un estil de fantasia.
En aquest cas vaig decir inspirarme en el món
animal.
El primer que vaig fer va ser el nas, que per
poder-lo fusionar amb la cara vaig tenir que
aportar-li la mateixa textura.
Posteriorment vaig posar-li les orelles, cosa que
va ser complicada, ja que tenia dos grans problemes:
els cabells i la il·luminació.
També vaig aprofitar l'anterior imatge per donar-li
un aire mes felí al musell. A més a més, per
acabar-li de donar aquest toc vaig afergir-li
els ulls de lleó.
Finalment, vaig canviar el to de pell fent una capa
amb molt poca opacitat que era la pell del tigre,
cosa que vaig fer en dues parts, una per cada costat.