Robot

Aquest model va ser fet amb un cub com estructura
base, que va ser extruït i escalat per anar creant
tota la figura.
Posant de fons una imatge de referència.