Textures

En aquest projecte partiem d'una habitaci├│ ja
creada, la qual li vam afegir imatges per aportar-li textures.
En finalitzar vaig fer dos renders, desde dues
càmeres diferents per donar una millor prespectiva.